De gemeente Goirle heeft eind 2019 een de openbare oproep uitgeschreven voor nieuwe zonneparken. Er zijn een aantal harde toetsingscriteria opgenomen waaraan de zonneparken moeten voldoen. Voor de locatie bij de waterzuivering in Riel zijn tijdig twee projecten ingediend die voldoen aan de harde criteria van de gemeente. DRG heeft het initiatief genomen om er een zonneproject van te maken en is gestart met de voorbereidingen. Belangrijkste voorwaarde voor het realiseren van een zonnepark is dat de twee grondeigenaren een overeenkomst sluiten dat op hun grond een zonnepark kan worden gerealiseerd. De concept overeenkomsten zijn opgesteld maar nog niet getekend. Zodra deze overeenkomsten zijn getekend zijn gaat DRG actief de omgevingsdialoog op starten met de omwonenden en andere belanghebbenden. We verwachten dat de ondertekening op korte termijn zal plaats vinden.