Duurzame energie met zon en wind

Het klimaat verandert en we krijgen te maken met steeds extremere weersverschijnselen, wateroverlast door stevige buien en extreem hete zomers. Om te zorgen voor een goede toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen hebben we in Nederland klimaatafspraken gemaakt. De opgave waarvoor we staan is groot, iedereen krijgt vroeg of laat met deze maatregelen te maken.

Alle regio’s in Nederland maken nu plannen over hoe en waar ze energie kunnen besparen. Waar ze duurzame energie met zon en wind kunnen opwekken. Onze regio is Hart van Brabant.

Betrokkenheid Duurzaam Riel Goirle

Duurzaam Riel Goirle is een onafhankelijke stichting en bestaat uit professionals uit Goirle en Riel die zich met passie inzetten voor een verduurzaming van hun gemeente. Deze professionals praten in de regio Hart van Brabant mee over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Duurzaam Riel Goirle heeft als ambitie de gemeente te verduurzamen op basis van het principe, ‘voor en door de burgers’. De opbrengsten uit projecten moeten zo veel mogelijk ten goede komen aan burgers en mkb-bedrijven.

Werken aan een duurzame en toekomstbestendige regio doen we samen. Daarom worden ook inwoners van de gemeente Goirle betrokken bij deze plannen. Informatie hierover vindt u ook op de website van Hart van Brabant (Klik hier voor de website).