Privacyverklaring

Uw privacy wordt beschermd met de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Europese regeling zorgt dat bedrijven en instellingen in het belang van uw privacy beter met persoonlijke gegevens omgaan. Met de AVG als leidraad gaat de coöperatie Duurzaam Riel Goirle zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van onze leden en deelnemers. In onze privacyverklaring staat welke gegevens we van u nodig hebben, hoe we met die gegevens omgaan en hoe lang we deze bewaren. Klik hier om de volledige privacyverklaring te lezen.