DRG heeft een aantal projecten die vallen onder de “oude” postcoderoosregeling. Dit zijn de projecten van Roessel, van den Abbeelen en Vermeer. De projecten bij La Poubelle en CC Jan van Besouw vallen onder de nieuwe regeling. Deze regelingen zijn heel anders van karakter. Bij de oude regeling krijgen de deelnemers een uitkering via de energieleverancier als gevolg van teruggave van de energiebelasting over de werkelijk verbruikte kWh en nog een kleine aanvulling door de stroomverkoop via DRG. De nieuwe regeling betreft een subsidievorm en een deel via stroomverkoop dat wordt uitgekeerd door DRG.

Omdat de oude reling veel administratieve lasten met zich meebrengt en er schommelingen zijn in de jaarlijks energiebelasting is er een lobby ontstaan om dit aan te passen en hier mogelijk een afkoopregeling op toe te passen. De overkoepelende organisatie EnergieSamen heeft hierover een artikel geschreven:

Achtergrond afkoopregeling voor postcoderoosregeling
De fiscale regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek – oftewel de postcoderoosregeling PCR – geeft recht op een korting op de energiebelasting op elektriciteit. Sinds de sluiting van de PCR voor nieuwe projecten kijken we naar de mogelijkheden voor een afkoopregeling. Die route blijkt gecompliceerd.

Waarom een afkoopregeling?
De fiscale regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek – oftewel de postcoderoosregeling PCR is bijzonder complex. Voor alle betrokkenen brengt de PCR veel werk en vaak uitvoeringsproblemen met zich mee. Coöperaties moeten jaarlijks ledenverklaringen opstellen en deze naar de energieleveranciers van hun leden sturen. Die leden moeten vervolgens vaak moeite doen om hun energiebelasting terug te krijgen van de energieleverancier. Daarbij doen zich vaak grote problemen voor als het lid tussentijds is veranderd van energieleverancier.

De energieleveranciers hebben er ook veel werk aan. Er blijken vaak talloze telefoontjes en mailtjes naar en van coöperatieleden en coöperatiebestuurders nodig te zijn om de teruggave energiebelasting goed geregeld te hebben. En als de Belastingdienst moet controleren of alles correct wordt uitgevoerd, is daar ook een groot aantal uren mee gemoeid.

Bijna alle leveranciers hebben hun goede wil getoond door in het begin mee te werken aan de uitvoering van de RVT. Daar zijn ze namelijk niet toe verplicht. Maar steeds meer leveranciers werken niet meer mee aan het uitvoeren van de RVT. Het dwingt deelnemers naar een steeds kleinere groep leveranciers om gebruik te kunnen maken van de regeling. Dit beperkt de vrije leverancierskeuze van de consument enorm. Dit maakt de uitvoering van de regeling in de toekomst eigenlijk onhoudbaar. Om van deze regeling af te komen hebben we een afkoopregeling voorgesteld.

2022: lobby voor afkoopregeling gestopt
Twee ontwikkelingen op fiscaal gebied maakten de afkoopregeling minder urgent:

De belasting op elektriciteit werd verhoogd naar 15,25 cent per kWh incl. 21% btw.
De ODE (Opslag Duurzame Energie) verviel als aparte belasting in 2023.
Bovendien zou het maken van zo’n regeling aanzienlijke capaciteit kosten bij Energie Samen en de ministeries, bovendien was onzeker of er überhaupt iets uitkomt wat juridisch houdbaar is. De betrokken ministeries gaven aan dat een afkoopregeling niet haalbaar is omdat dit ongeoorloofde staatssteun zou zijn.
Alles overwegende is besloten deze lobby stop te zetten.

2023: nieuw voorstel in de maak
Opnieuw zijn fiscale wijzigingen reden voor ons om van koers te veranderen:

De belasting op elektriciteit wordt weer verlaagd naar 10,88 cent per kWh excl. 21% btw.
Het kabinet wil vanaf 2024 een nieuwe eerste schijf in de energiebelasting voor aardgas en elektriciteit. Hiervoor wordt de huidige eerste schijf opgesplitst in twee  kortere schijven. Dit zorgt voor nieuwe administratieve aanpassingen en moeilijkheden voor het uitvoeren van de PCR.
Bovendien zien we toch kansen. Navraag bij een staatsteunexpert leerde dat de redenatie van de ministeries op zich klopt. Maar wat echter wel kan is een exploitatiesubsidie (PCR met energiebelastingkorting) vervangen door een nieuwe exploitatiesubsidie (SCE). Dit principe is al eens toegepast, maar niet voor deze situatie.

We stellen daarom voor om binnen de SCE (Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking, de opvolger van de PCR) een nieuwe categorie te creëren voor de lopende PCR-projecten. Op deze manier wordt de ene exploitatiesubsidie omgezet naar een andere exploitatiesubsidie. De lopende PCR-projecten verliezen bij aanvraag hun beschikking van de PCR en krijgen een SCE-subsidie als coöperatie.

We werken dit idee uit met input van de expertgroep PCRS (lees meer over de expertgroep) en een staatssteunjurist.

Hier het artikel op de website van Energie Samen