Op dinsdagavond 26 september 2023 vonden in de kapel van het cultureel centrum Jan van Besouw  de algemene ledenvergaderingen van de postcoderoosprojecten van de coöperatie duurzaam Riel en Goirle plaats. Omdat de constructie van de twee postcoderoosregelingen, de oude en nieuwe, behoorlijk verschillend zijn, was ervoor gekozen om voor elke regeling een bijeenkomst te organiseren.

Om 19 uur waren de deelnemers van de nieuwe postcoderoosregeling uitgenodigd. De zonnepanelen van dit postcoderoosproject liggen op het kringloopbedrijf La Poubelle en op het Cultureel centrum Jan van Besouw.

Zij kregen een uitleg over de installaties (opgewekt, monitoring, wassen) en uitleg van de penningmeester en de controle door de kascommissie. De aanwezige leden zijn akkoord gegaan met de voorstellen.

Hier kun je de presentatie en concept verslag teruglezen van de nieuwe postcoderoosregeling van de daken La Poubelle en Jan van Besouw .

Bij deze bijeenkomst wordt ook  stil gestaan bij de activiteiten van de stichting duurzaam Riel Goirle. Het bestuur is erg blij met de komst van een aantal nieuwe energie coaches. Hiermee kunnen we inwoners in Riel en Goirle aan de keukentafel tips en informatie geven over het verduurzamen van de woning.

En wordt vermeldt dat er met de gemeente Goirle het convenant van 2019 weer voor twee jaar is verlengd. Hieraan staan de uitgangspunten hoe de gemeente en DRG samenwerken aan de energietransitie in onze gemeente. Tot slot geeft de voorzitter nog een toelichting op de activiteiten in de regio Hart van Brabant

Daarna, om 20.30 uur kwamen de deelnemers van de oude postcoderoosregeling. Deze zonnepanelen liggen op de daken Van Roessel, Vermeer en Van Abeelen. Er is stil gestaan bij de resultaten van de zonnepanelen. De penningmeester heeft verslag gedaan van de financiële situatie en de controle door de kascommissie. De deelnemers zijn akkoord gegaan met de voorgestelde uitkering.

Hier kun je de presentatie en het concept verslag teruglezen van de oude postcoderoosregeling van de daken van Van Roessel, Vermeer en Van Abeelen.

.