Woensdagavond 28 april van 20.00 tot 21.30 uur organiseren de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk in samenwerking met HetEnergieBureau een webinar over de warmtevisie. Dit wordt ook wel de transitievisiewarmte (TVW) genoemd. Deze warmtevisie geeft richting aan wáár, wanneer en hoe we in Oisterwijk/Goirle/Hilvarenbeek de komende jaren van het aardgas af gaan. In dit bericht leest u hoe u kunt deelnemen aan dit webinar.

Het webinar wordt georganiseerd in aanloop naar de vaststelling van deze visie door de gemeenteraad, in december van dit jaar. We willen u informeren over waarom en hoe we van het aardgas af gaan. Er is tijdens het webinar ruimschoots tijd voor het beantwoorden van uw vragen .

Wilt u deelnemen aan dit webinar, meldt u dan aan via info@goirle.nl. U ontvangt dan enkele dagen voorafgaand aan het webinar een e-mail met de link voor de bijeenkomst en een instructie over hoe in te loggen.

Want iedere gemeente moet eind 2021 een plan (visie) opleveren hoe iedere wijk aardgasvrij kan worden gemaakt. Dit plan moet in de gemeenteraad worden vastgesteld. De gemeente Goirle werkt hiervoor samen met Hilvarenbeek en Oisterwijk. De stichting Duurzaam Riel Goirle participeert in dit project. Eerst worden alle duurzame energiebronnen in kaart gebracht. Via werksessies met andere stakeholders (bijvoorbeeld ondernemers Tyvoort, Mill Hil, De HAVEP) in de gemeente worden de uitkomsten hiervan besproken en mogelijke alternatieven toegevoegd. Het Energiebureau begeleidt dit proces.