Rob de Bruijn
Rob de BruijnVoorzitter Stichting
Rob zorgt voor afstemming en contacten met de gemeente en andere (regionale) organisaties waar DRG mee samenwerkt. Hij draagt ook zorg voor de subsidieaanvragen. Daarnaast kun je bij Rob terecht over (algemene) vragen over de stichting en de coöperatie.

rob.de.bruijn@duurzaamrielgoirle.nl

Vacature
VacatureSecretaris Stichting
De secretaris beheert de financiën van de stichting, zorgt voor de agendering van de vergaderingen, alle verslaglegging en (jaar)rapportages.

Vacature

Guus van der Put
Guus van der PutPenningmeester

Tom Weijtmans
Tom Weijtmans Projectleider Energiebesparen
Tom zet zich in voor de inwoners van Riel en Goirle die hun huis energiezuiniger willen maken. Hij zorgt voor de opleiding van de energiecoaches en ondersteunt hen bij het uitvoeren van hun taken.

tom.weijtmans@duurzaamrielgoirle.nl

Edwin Weijtmans
Edwin Weijtmans Projectleider zon en woningbouwcorporatie
Edwin is de projectleider van de zonneprojecten en van het project energiebesparen bij huurwoningen samen met woningbouwcorporatie Leystromen en de gemeente Goirle. Daarnaast zorgt hij met Rob voor de afstemming en contacten met de gemeente en voor subsidieaanvragen.

edwin.weijtmans@duurzaamrielgoirle.nl

Paul Nijskens
Paul Nijskens Projectleider windenergie
Paul is projectleider voor de windenergie projecten die in ontwikkeling zijn en waar DRG inzet op minimaal 50% lokaal eigendom. Verder is hij in de regio Hart van Brabant betrokken bij de vormgeving van een professionele regionale uitvoeringsorganisatie van alle energie coöperaties. Paul is ook actief bij de promotie van waterstof als energiedrager.

paul.nijskens@duurzaamrielgoirle.nl

Ellen den Ouden
Ellen den Ouden Communicatie
Ellen ondersteunt de stichting Duurzaam Riel Goirle met de communicatie naar de pers, geïnteresseerden en leden van DRG. Als fotograaf zorgt zij voor de beelden.

ellen.den.ouden@duurzaamrielgoirle.nl

Joris van Boxtel
Joris van Boxtel Projectleider algemene zaken
Joris is actief binnen de werkgroepen grootschalige energie opwekking en besparing. Daarnaast zorgt hij er mede voor dat projecten tot uitvoer komen in de Stichting Duurzaam Riel Goirle.

joris.van.boxtel@duurzaamrielgoirle.nl

Harrie Vekemans
Harrie VekemansTechnisch adviseur Coöperatie
Harrie draagt zorg voor de technische zaken van de postcoderoos regelingen.

Mike Leers
Mike LeersStrategie Coöperatie
Mike was betrokken bij de oprichting en is nu adviseur op afstand.
Olaf Rutten
Olaf RuttenAdviseur marketing en ondernemerschap
Olaf is initiatiefnemer en is nu adviseur op afstand.
Arno Gabriel
Arno GabrielAdviseur windenergie
Arno volgt als econometrist het project Spinderwind voor onze participanten en adviseert rondom grootschalige projecten.
Ed Ramakers
Ed RamakersTechnisch adviseur en energiecoach
Ed verzorgt samen met Harrie de technische advisering en is daarnaast ook energiecoach.
Piet Witteman
Piet WittemanEnergiecoach
Theo Hendriks
Theo HendriksEnergiecoach
Peter Zoontjens
Peter ZoontjensEnergiecoach
Jou Inhoud Komt Hier