Rob de Bruijn
Rob de BruijnVoorzitter Stichting
Rob zorgt voor afstemming en contacten met de gemeente en andere (regionale) organisaties waar DRG mee samenwerkt. Hij draagt ook zorg voor de subsidieaanvragen. Daarnaast kun je bij Rob terecht over (algemene) vragen over de stichting en de coöperatie.

rob.de.bruijn@duurzaamrielgoirle.nl
T 06 5393 7222

Joost Brock
Joost BrockSecretaris/penningmeester Stichting
Joost beheert de financiën van de stichting, zorgt voor de agendering van de vergaderingen, alle verslaglegging en (jaar)rapportages.

secretariaat.stichting@duurzaamrielgoirle.nl

Edwin Weijtmans
Edwin Weijtmans Projectleider zon en woningbouwcorporatie
Edwin is de projectleider van de zonneprojecten en van het project energiebesparen bij huurwoningen samen met woningbouwcorporatie Leystromen en de gemeente Goirle. Daarnaast zorgt hij met Rob voor de afstemming en contacten met de gemeente en voor subsidieaanvragen.

edwin.weijtmans@duurzaamrielgoirle.nl
T 06 5180 4134

Tom Weijtmans
Tom Weijtmans Projectleider Energiebesparen
Tom zet zich in voor de inwoners van Riel en Goirle die hun huis energiezuiniger willen maken. Hij zorgt voor de opleiding van de energiecoaches en ondersteunt hen bij het uitvoeren van hun taken.

tom.weijtmans@duurzaamrielgoirle.nl

Joris van Boxtel
Joris van Boxtel Projectleider algemene zaken
Joris is actief binnen de werkgroepen grootschalige energie opwekking en besparing. Daarnaast zorgt hij er mede voor dat projecten tot uitvoer komen in de Stichting Duurzaam Riel Goirle.

joris.van.boxtel@duurzaamrielgoirle.nl
T 06 4541 8641

Paul Nijskens
Paul Nijskens Projectleider windenergie
Paul is projectleider voor de windenergie projecten die in ontwikkeling zijn en waar DRG inzet op minimaal 50% lokaal eigendom. Verder is hij in de regio Hart van Brabant betrokken bij de vormgeving van een professionele regionale uitvoeringsorganisatie van alle energie coöperaties. Paul is ook actief bij de promotie van waterstof als energiedrager.

paul.nijskens@duurzaamrielgoirle.nl
T 06 5326 3351

Ellen den Ouden
Ellen den Ouden Communicatie
Ellen ondersteunt de stichting Duurzaam Riel Goirle met de communicatie naar de pers, geïnteresseerden en leden van DRG. Als fotograaf zorgt zij voor de beelden.

ellen.den.ouden@duurzaamrielgoirle.nl

Arno Gabriel
Arno GabrielAdviseur windenergie
Arno volgt als econometrist het project Spinderwind voor onze participanten en adviseert rondom grootschalige projecten.
Harrie Vekemans
Harrie VekemansTechnisch adviseur Coöperatie
Harrie draagt zorg voor de technische zaken van de postcoderoos regelingen.

Ed Ramakers
Ed RamakersTechnisch adviseur en energiecoach
Ed verzorgt samen met Harrie de technische advisering en is daarnaast ook energiecoach.
Jaap Vermeulen
Jaap VermeulenAdministratie
Jaap draagt zorg voor de administratie van de coöperatie met name de postcoderoosprojecten. Ook doet hij de btw- en andere belastingaangiftes.

jaap.vermeulen@duurzaamrielgoirle.nl

Mike Leers
Mike LeersModerator en strategie Coöperatie
Mike draagt zorg voor de strategie en begeleidt de bewoners avonden.

Olaf Rutten
Olaf RuttenAdviseur marketing en ondernemerschap
Olaf Rutten is initiatiefnemer en is nu adviseur op afstand.