Duurzaam Riel Goirle is één van de 15 energiecoöperaties in de regio Hart van Brabant. Met de REKS brengen we in Hart van Brabant in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat doen we met zorg voor de natuur, zodat we er fijn en veilig kunnen wonen en werken, nu en in de toekomst. Voor Goirle en Riel zijn er twee zoekgebieden aangewezen.

  1. Een energiehub bij knooppunt de Baars. Een energiehub is een plek waar er op een zo efficiënt mogelijke manier met energie wordt omgegaan. Dat gebeurt door energieopwekkers, -verbruikers, en -opslag zoveel mogelijk samen te laten komen.
  2. En op termijn (2030)  windmolens realiseren boven nieuw te ontwikkelen loofbos ten zuiden van Goirle.

De 15 energiecoöperaties, waarvan Duurzaam Riel Goirle er een van is, spelen gezamenlijk een belangrijke rol in deze ontwikkelingen. Wij focussen op het realiseren van burgerparticipatie en minimaal 50% lokaal eigendom. Want we vinden het belangrijk dat inwoners èn bedrijven ook de voordelen krijgen van de lokale investeringen in windmolens en zonneparken. Wat we juist niet willen is dat de baten verdwijnen naar grote -niet lokale- marktpartijen en dat deze ook ten goede komen aan de lokale gemeenschap.We hebben hierbij frequent overleg met belanghebbenden in de regio zoals gemeenten, de provincie en netbeheerders. Klik hier om een film te zien waarin enkele inwoners aan het woord komen.