Waarom?

Volgens Wikepedia is duurzame energie de energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.

Dit is precies de reden waarom we met de coöperatie zijn gestart. We willen iets doen, iets tastbaars bijdragen aan een kwalitatieve leefgemeenschap, nu en voor de toekomstige generaties.
Het benadelen van toekomstige generaties is niet nodig als we nu in actie komen.

Door het gezamenlijk opwekken van zonne- en windenergie creëren we zo’n duurzame bron die onbeperkt ter beschikking is.
Daarnaast helpen we de 10.000 huishoudens in Riel en Goirle met het privé doorvoeren van milieu besparende maatregelen.

Een betere wereld begint bij onszelf, nu en in de toekomst.

U bent van harte welkom!

Voor de statuten van de oprichting van onze coöperatie (2016)

Klik hier

Voor de statutenwijziging van onze coöperatie (2019)

Klik hier

Gijs, Fleur en Amy

Over zonnepanelen – Basisschool De Vonder

Waarom ik ook mee doe?

Zon op ander dak – Mike Leers