Door de manier waarom de oude postcoderoosregeling PCR is beëindigd, hebben alleen de deelnemende leden per (uiterlijk) 31-3-2021 recht op het verlaagde tarief energiebelasting. Onze inspanningen om dit probleem op te lossen hebben effect; we zijn nu in overleg met het ministerie van Financiën over een concrete wetstekst die dit probleem nog dit jaar moet oplossen. Ook bij het ministerie is de intentie dat postcoderooscoöperaties bij vertrek van een lid kunnen blijven handelen zoals voor de afschaffing van de PCR gebruikelijk was.

Lees meer: https://zonopnederland.energiesamen.nu/pagina/81/postcoderoosregeling-pcr

Wij houden jullie op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.