De stichting duurzaam Riel Goirle zoekt voor het bestuur een nieuwe secretaris. Onze huidige secretaris, John van den Hout is helaas gestopt. We zullen John zijn professionele aanpak en betrokkenheid in ons bestuur gaan missen.    

De secretaris vervult binnen het bestuur een belangrijke functie. Zij /hij het geheugen van de organisatie, is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de besluiten en zorgt voor een goed informatiesysteem waarin het makkelijk zoeken is naar documenten, verslagen en contacten. Kortom: een ‘spin in het web’.

Taken van de secretaris bestaan uit:

•            Optreden als informatiepunt voor bestuur en buitenstaanders

•            Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden

•            Zorgen dat bestuursleden, leden en betrokkenen op tijd beschikken over relevante informatie zoals agenda, verslagen en vergaderstukken

•            Managen en beheren van de correspondentie

•            Samen met de voorzitter de agenda voorbereiden

•            Verslaglegging van vergaderingen

•            Bewaken van proces voor beleidsplan en jaarverslaglegging

•            Relevante informatie verzamelen, ordenen en beheren in een toegankelijk archief

•            De inschrijving bij de Kamer van Koophandel bewaken.

Mocht je interesse hebben in de rol van secretaris of ons willen ondersteunen bij projecten neem dan svp contact op met Rob de Bruijn, stuur een mail naar info@duurzaamrielgoirle.nl.