Op 7 april organiseerden 3 energiecoöperaties namens de 15 energiecoöperaties van onze regio Hart van Brabant, waaronder Duurzaam Riel Goirle (DRG), het zogenaamde ‘Rondje langs de velden’. Voor de leden van de stuur- en projectgroep REKS – Regionale Energie en Klimaat Strategie – en enkele andere belanghebbenden. De gasten bestonden vooral uit wethouders van de gemeenten, afgevaardigden van de provincie en waterschappen. Onze wethouder Liselotte Fransen vertegenwoordigde Goirle.

Het doel van dit ‘Rondje’ was om te laten zien wie we zijn, wat we als energiecoöperaties kunnen en wat onze ‘drive’ is. Het is belangrijk dat alle ‘spelers’, zoals gemeenten, provincie, waterschappen binnen de REKS ons goed kennen en weten waar onze toegevoegde waarde zit.

Binnen de REKS willen wij als energiecoöperaties een duidelijke rol spelen als het gaat over burgerparticipatie en lokaal eigendom. We zijn immers energiecoöperaties van burgers en voor burgers. Onze Spinderwind-molens vormen hierbij een mooi voorbeeld.

We kijken op een geslaagd ‘Rondje’. Onze gasten lieten weten dat de tour de moeite waard was. Er is nu niet alleen een beter beeld ontstaan over wat wij als Lokale Energie Coöperaties (LEC’s) zoal doen en wat onze ‘drive’ is. Maar er is nu ook een duidelijker beeld over onze rol als het gaat over burgerparticipatie en lokaal eigendom. Dit geeft ons een goed gevoel. Hierbij wordt over en weer nóg duidelijker dat we elkaar nodig hebben en dat een nauwe samenwerking cruciaal is voor het welslagen van de energie en klimaat opgave waar we met elkaar voor staan in onze regio Hart van Brabant.

Na afloop vroegen we aan onze gasten om hun reactie aan het papier toe te vertrouwen.  Zie hieronder een selectie:

  • Leerzame inkijkjes in de verschillende vormen van organisaties, participaties en betrokkenheid
  • Krachten bundelen met behoud van lokale slagkracht, samen met gemeenten, regio en provincie
  • Inspirerend
  • Goeie ochtend, veel overeenkomsten maar zeker ook verschillen. Weer nieuwe info gehoord. Waardering voor alle vrijwilligers!
  • Samen staan we sterk!
  • Goed georganiseerd, informatief. Mooi beeld van verscheidenheid

We denken dat dit ‘Rondje’ een schot in de roos was. We vonden het leuk om dit te organiseren, maar bovenal hebben we elkaar nóg beter leren kennen. En dat biedt over en weer zo zijn voordelen bij het REKS-proces.

Guus van Roozendaal, Energie Gilze Rijen

Marc Vintges, Energiefabriek 13

Wim Tobé, DEC Oisterwijk