Een fijne plek om te wonen – nu en in de toekomst: dat willen we in heel Hart van Brabant en dus ook in Goirle. Daarom maken we in onze regio samen plannen voor het veranderende klimaat. We kijken hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Hoe we onze huizen duurzaam kunnen verwarmen. En hoe we onze omgeving kunnen beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast. Die plannen zetten we in de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS). Wat betekent de REKS voor u? Tijdens vier online informatieavonden hoort u wat de REKS is,
hoe deze er globaal uitziet, wat de planning is en hoe u kunt meedoen. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. Op 11 november om 19.30 u is de discussiebijeenkomst voor de inwoners van de gemeente  Goirle. U kunt deze discussieavond hier terug zien.