De gemeente Goirle, woningbouwcorporatie Leystromen, stichting Duurzaam Riel Goirle en Buurkracht zijn een pilot gestart om de mogelijkheden met de bewoners te verkennen  om hun buurt mooier, veiliger, groener en duurzamer te maken. In dit najaar wordt hiermee gestart  tegelijk met de periode waarin  Leystromen  de gesprekken start om haar huurwoningen in deze buurt te verduurzamen. Buurtbewoners worden hierbij opgeroepen om mee te denken en kansen te verkennen om de buurt in de toekomst een nog fijnere plek te maken om te wonen en te leven?  Het pilotgebied betreft een deel van de rivierenbuurt in Goirle waarin zowel huur- als koopwoningen gevestigd zijn.

De huurders zullen door de verduurzamingsmaatregelen een  comfortabelere woning krijgen die beter is geïsoleerd. De eigenaren van de koopwoningen kunnen zich hierbij aansluiten en meeliften op de uitvoeringsmaatregelen, uiteraard wel op eigen kosten, maar mogelijk dat hieruit een aantrekkelijk aanbod vloeit.

Met deze pilot proberen we inzicht te krijgen op een aantal vragen in relatie tot de energietransitie en de bereidheid om de buurt te verduurzamen/verbeteren.

In een leegstaande huurwoning zijn metingen uitgevoerd om daarmee lekverliezen op te sporen. In dit filmpje wordt op deze meting ingegaan en zie je met de rookproef de rook naar buiten komen.