Samen werken we aan een toekomstbestendig Hart van Brabant, waarin we onze energie duurzaam opwekken en waarin we overlast door klimaatverandering beperken. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle inwoners en gebruikers. Bovendien hebben de veranderingen invloed op onze woon-, werk- en leefomgeving. Iedereen moet daarom mee kunnen denken en doen. Aanmelden voor de onlinebijeenkomst kunt u hier.