We hebben aan Rik Baeten opdracht gegeven om al onze postcode Roos projecten te monitoren. Indien er storingen optreden wordt dat door Rik gesignaleerd en indien nodig actie ondernomen. Zo kan het voorkomen dat de wifi-verbinding wegvalt en er een reset dient plaats te vinden van de omvormer/installatie. Dit kan vaak op afstand gedaan worden; indien nodig zal dit bij de installatie gebeuren. Iedere maand wordt een monitoringsrapport van de installatie gemaakt waar onder ander gekeken wordt naar het rendement van de installatie en/of hieruit mogelijk acties uit voortkomen.

Bij de installatie Vermeer viel de laatste tijd regelmatig de wifi-verbinding weg waardoor er geen opbrengstdata zichtbaar was. De opbrengsten vinden wel plaats, maar zijn dan alleen niet zichtbaar. Na een reset wordt dan de ontbrekende data weer zichtbaar in de opbrengstgrafieken. Inmiddels is er een vaste verbinding gerealiseerd bij Vermeer zodat dit probleem is opgelost.

Tevens is aan Rik opdracht gegeven om jaarlijks de installaties te inspecteren en de omvormers schoon te maken en advies te geven of er bewassing dient plaats te vinden van de panelen. In juni heeft de inspectieronde plaatsgevonden waarbij alle installaties zijn bezocht. Hieruit kwam naar voren dat bij de installatie van Roessel I/II een string niet goed functioneerde. Dit kwam door een stekkerverbinding. Dit is inmiddels hersteld. Tevens werd geconstateerd dat er een display bij een omvormer bij Vermeer defect was. Ook dit is verholpen.

Het besluit tot het laten wassen van de panelen vindt plaats door de terugloop van de rendementen van de panelen te bekijken en de staat van de panelen door visuele waarneming. Op basis hiervan is geadviseerd om de panelen bij van Roessel I/II en III te laten wassen. Op 18 november zijn deze panelen met een robot gewassen door de fa. Hartclass. Het verschil was duidelijk zichtbaar.