Dan verandert er niets, de notariële opstalovereenkomst blijft gewoon doorlopen.