Ja, de gehele installatie is verzekerd. De kosten hiervoor worden verrekend met de opbrengsten van de opgewekte elektriciteit. Bij de rendementsberekening is hier al rekening mee gehouden.