Als u binnen de postcoderoos verhuist, neemt u de certificaten mee. Als u naar elders verhuist, verkoopt u de certificaten aan de nieuwe bewoner voor een restprijs die jaarlijks door de coöperatie wordt bepaald. Ook heeft de coöperatie meestal een wachtlijst met mensen die willen participeren.