Op 1 april wordt de regeling verlaagd tarief (oftewel de oude postcoderoos regeling) afgeschaft. In de wet is geregeld wat er gebeurt bij de afschaffing van de regeling. Er is bij het maken van de regeling zekerheid gegeven voor diegene die al geïnvesteerd hebben tot een periode van 15 jaar.

Maar er is ook opgenomen dat dit alleen geldt voor leden die op moment van afschaffing gebruik maken van de regeling. Dit betekent dat wanneer het lid niet meer aan de voorwaarden voldoet door verhuizing of wanneer hij komt te overlijden, hij zijn participatie niet kan overdragen aan een nieuw lid.

Dit brengt een risico voor leden met zich mee en in het uiterste geval ook voor de coöperatie. We willen u daarom zo feitelijk en transparant mogelijk hier over informeren. We zijn hard aan het werk om met alle energiecoöperaties tot een oplossing te komen. Maar vooralsnog is die er nog niet.

Voor leden en de coöperatie.

Dit gegeven brengt een risico mee voor de leden en eventueel voor de coöperatie zelf. Voor leden die verhuizen en/of komen te overlijden kunnen zij of hun erfgenamen geen gebruik meer maken van de korting op de energiebelasting. Wanneer er geen andere leden zijn om dit aan over te dragen raken zij hun investering kwijt.

Wat kan nog wel.

Wanneer een lid verhuist kan hij zijn participatie nog wel verkopen aan een lid dat lid is voor de afschaffingsdatum van 1 april 2021 en die nog niet voor het maximale aantal participaties meedoet. Heeft u interesse in extra certificaten? Laat ons dit dan weten. Wij zorgen dan voor de overdracht.

Oplossing via lobby vanuit Energie Samen.

Duurzaam Riel Goirle is lid van de  branchecoöperatie Energie Samen die momenteel in gesprek is met het Ministerie van Financiën voor een oplossing. Energie Samen heeft er vertrouwen in dat ze tot een oplossing komen. Energie Samen wil er voor zorgen dat de wet wordt geamendeerd zodat nieuwe leden kunnen toetreden en de participaties van uittredende leden kunnen overnemen zoals het in de (oude) regeling ook het geval was.

Energie Samen probeert dit via politieke lobby zo snel mogelijk te regelen. Er is een brandbrief onderweg naar de leden van de Kamercommissie Financiën. In ieder geval wil Energie Samen de Tweede Kamerleden vragen om tijdens de begrotingsbehandelingen in november 2021 een amendement in te dienen om deze belastingwet aan te passen. De regeling zal dan per 1 januari 2022 aangepast worden. Tot die tijd raken leden die verhuizen of komen te overlijden hun investering kwijt.

Zodra er meer bekend is, brengen we u verder op de hoogte. Dat zullen we via de mail doen.