Ja, coöperaties die lokaal en duurzame energie opwekken en leveren aan een energiebedrijf zijn belastingplichtig voor de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. Dat betekent dat de coöperatie de omzetbelasting over de kosten (zowel de eenmalige als de periodieke kosten) in vooraftrek kan brengen. Over de inkomsten zoals de opgewekte en geleverde stroom aan het energiebedrijf is omzetbelasting verschuldigd. Voor de vennootschapsbelasting zal jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting moeten worden opgesteld en ingediend. Over het eventuele positieve resultaat is 20% of 25% (afhankelijk van de hoogte van het resultaat) vennoot belasting verschuldigd.