Heeft u een energiecontract met een bepaalde looptijd (bijvoorbeeld een jaarcontract), dan mag uw energieleverancier u een boete in rekening brengen indien u uw contract voortijdig wilt beëindigen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximale hoogte van de boete vastgesteld.
Energieleveranciers moeten zich aan deze maximale boete houden. Voor energiecontracten met een vaste looptijd gelden de volgende bedragen:

Resterende looptijd

1,5 jaar

1,5 tot 2 jaar

2 tot 2,5 jaar

meer dan 2,5 jaar

Maximale opzegvergoeding

€ 50,-  stroom – € 50,- gas

€ 75,-  stroom – € 75,-  gas

€ 100,- stroom- € 100,- gas

€ 125,- stroom- € 125,- gas

Heeft u een energiecontract met een vaste looptijd en heeft uw energieleverancier gemeld dat uw contract steeds stilzwijgend wordt verlengd, dan mag de leverancier maximaal € 50,- opzegvergoeding per product (stroom en gas) in rekening brengen. Heeft uw energieleverancier dit niet gemeld, dan mag de opzegvergoeding maximaal € 25,- per product bedragen.