Zaterdag 17 maart 2108 was een feestelijke dag voor Energie Coöperatie DuurzaamRielGoirle U.A. Voor de ruim 80 gasten waren er diverse lezingen, presentaties en werd de eerste formele Algemene Ledenvergadering gehouden. Bestuurslid Harrie Vekemans gaf een rondleiding bij de nieuwe zonne-installatie bij boerderij Jan van den Abbeelen te Riel. De installatie is aangelegd door de coöperatie en het bedrag van rond de  € 150.000,00 is bijeengebracht door ruim 30 bewoners uit Riel en Goirle. De installatie bestaat uit ongeveer 600 zonnepanelen die 140.000 kWh per jaar opleveren.

Cijfers

Bestuurslid Mike Leers opende het formele deel van de Algemene Ledenvergadering waarbij de resultaten van het eerste jaar besproken werden. Met de realisatie van 6,5% rendement op hun investering in de eerste zonne-installatie bij boerderij Van Roessel waren de participanten uiteraard zeer tevreden.

Verantwoordelijkheid

De visie op de toekomst werd vervolgens gegeven door voorzitter Olaf Rutten. Hij benadrukte dat het nu de tijd is voor meer grootschalige opwek met een zonneweide en een windmolenproject. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Eén windmolen komt overeen met 30.000 zonnepanelen en levert stroom voor 2100 huishoudens, dat schiet dus lekker op.

Om de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs te halen, dat overgenomen is door de gemeente Goirle, zullen er de komende jaren 8 windmolens geplaatst moeten worden. Olaf benadrukt dat wij als burgers hier zelf de verantwoordelijkheid voor moeten dragen. Als we het goed doen, en de projectontwikkeling in eigen hand nemen, dan kunnen alle burgers in Goirle en Riel er ook financieel van meeprofiteren door een lagere energierekening.

Het zal trouwens niet alleen leuk worden, om de duurzame doelstelling op de lange termijn te behalen zullen we als bewoners ook een bepaalde ‘pijn’ moeten verdragen. Windmolens gaan net als zonneweides  in het landschap ingepast worden, of je dat nu leuk vindt of niet.

Het is volgens het bestuur van de coöperatie ook aan de politiek om hier helder over te communiceren en hier verantwoordelijkheid voor te nemen.

De verborgen impact

Tot slot was er een zeer inspirerende lezing van wetenschapper Babette Porcelijn over haar boek ‘De verborgen impact’. Het boek en haar lezing bevat een schat aan glasheldere, toegankelijke en aantrekkelijk gepresenteerde kennis die het zelfs leuk maken om bij te dragen aan verduurzaming. Babette gaf praktische handvatten om daadwerkelijk in actie te komen, gewoon door andere alledaagse keuzes te maken.

Wilt u meedoen? Kom dan ook in actie en schrijf u nu alvast in voor de wachtlijst voor het volgend project. Een email aan info@duurzaamrielgoirle.nl is voldoende. Alle informatie is te vinden op de website www.duurzaamrielgoirle.nl. Wilt u nu direct meer informatie dan kunt u bellen met Olaf Rutten telefoon 06 53 240 219.