Soms komt het voor dat er een storing optreedt. Dit kan veroorzaakt worden door het wegvallen van de internetverbinding. De data wordt dan (tijdelijk) niet weergegeven in het overzicht van de opbrengsten van de zonne-installaties. Na een reset is dit dan meestal weer verholpen. Er vindt continue monitoring plaats, zodat de tijdsduur van een storing tot een minimum wordt gebracht.