Het aantal zonuren is niet elk jaar gelijk en kan tot 15% boven of onder het langjaarlijkse gemiddelde uitkomen.
Per maand zijn hier ook grote verschillen in.
Zo kan logischerwijs gezegd worden dat december een laag aantal zonuren heeft en dat juni een hoog aantal zonuren heeft.

Over de opbrengst van zonnepanelen kan door de analyse van verschillende testsystemen in Nederland geconcludeerd worden dat november t/m februari bij elkaar maar 9 procent opwekken van het jaarlijkse totaal.
April t/m augustus kunnen gemiddeld voor 70% van de opbrengst zorgen.

Maand Zonuren Procent
Januari

Februari

maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

Totaal

21

35

72

115

149

152

151

131

86

54

24

16

1006

2%

3%

7%

11%

15%

15%

15%

13%

9%

5%

2%

2%

100%

Zonnestraling wordt gemeten met een pyranometer