In de regio Hart van Brabant heeft een projectteam in opdracht van de betrokken gemeenten, provincie en waterschappen een concept-bod  strategie opgesteld voor de Regionale Energie en Klimaat doelstellingen. Dit is verplicht door het ministerie. Voor dit concept-bod is nauw samengewerkt met 14 lokale energie coöperaties, waaronder Duurzaam Riel Goirle. Zij  hebben meegedacht en hun bijdrage geleverd aan dit concept-bod. Naast de energie coöperaties zijn ook andere maatschappelijke partners betrokken bij het tot stand komen van het concept-bod.

De gemeenteraad van Goirle en Riel heeft dit concept-bod op 26 mei jl. in de raadsvergadering goedgekeurd. Als in juli de andere betrokken instanties akkoord zijn dan wordt dit bij het ministerie ingediend. Het concept-bod kunt u hier bekijken.  Het onderdeel betrokkenheid burgers en bedrijven moet nog verder vormgegeven worden. In 2021 moet het definitieve bod er liggen.

Vooraf hebben de 14 samenwerkende lokale energie coöperaties in februari een intentieverklaring opgesteld. Hierin is vastgelegd  dat zij namens inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de regio, inhoud willen geven aan de energieprojecten. De coöperaties streven naar minimaal 50% lokaal eigendom en participatie in deze uitdagende energietransitie. De coöperaties willen zich hiervoor verenigen en professionaliseren. Deze intentieverklaring is verstuurd naar alle raadsleden van de gemeenten van Hart van Brabant.  Hierbij de link naar de verklaring: 200210 Intentieverklaring gezamenlijke LEC’s in Hart van Brabant

Meer informatie over REKS kun je hier vinden.