Wij geven geen garantie op de opbrengst, niet in geld en niet in productie van kWh elektriciteit. We verstrekken wel voorzichtige schattingen hiervan die gebaseerd zijn op ervaringsgegevens en gegevens die we krijgen van de verschillende fabrikanten. Uiteraard maken we wel gebruik van de garanties zoals die verstrekt worden door de installateurs, leveranciers en fabrikanten voor wat betreft de componenten en de installatie ervan.