Dit wordt door de coöperatie geregeld en betaald. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd en in de rendementsberekening is hier al rekening mee gehouden.