Certificaten hebben waarde en tellen mee voor eigen vermogen in box 3. Wel is het zo dat deze certificaten in waarde afnemen over een periode van 15 jaar. De waarde neemt jaarlijks met 7% af, de restwaarde wordt jaarlijks per email bekendgemaakt aan de participanten.