De rendementen worden per zonne-installatie 1 x per jaar uitgekeerd in twee bedragen.

  1. via Greenchoice ontvangt u de energiebelasting retour. Dit is de werkelijk opgewekte kWh met uw certificaten  X  de prijs van de energiebelasting (ongeveer € 0,12 per KWh);
  2. via onze coöperatie ontvangt u de nette opbrengsten van de stroom. Dit zijn de bruto opbrengsten van de werkelijk opgewekte stroom met uw certificaten minus de kosten voor onderhoud en verzekering (uitkering ongeveer € 0,03 per kWh).

Het tijdstip van uitbetaling is uiterlijk twee maanden nadat de desbetreffende installatie een jaar stroom geproduceerd heeft. Het tijdstip van ingebruikname varieert  per installatie.

De uitbetalingen staan los van uw maandelijkse energierekening.