Beste leden van de coöperatie Duurzaam Riel Goirle,

We willen jullie weer op de hoogte brengen van de ontwikkelingen om Riel en Goirle verder te verduurzamen, de opbrengsten van de Postcode Roos Regelingen, de financiële zaken, jaarverslag, de oprichting van de Stichting en relatie met de coöperatie, etc. Dit doen we ieder jaar rond deze tijd via een Algemene Leden Vergadering (ALV).

Vanwege de uitbraak van het coronavirus hebben we besloten om de ALV uit te stellen naar een later tijdstip en over de zomervakantie heen te tillen. We zullen jullie tijdig hiervan op de hoogte stellen en gaan er van uit dat hiervoor begrip is.

De afrekeningen van de opbrengsten van de Post Code Roos (PCR)-regelingen lopen uiteraard gewoon door. Inmiddels heeft de uitbetaling van PCR van Roessel over 2019 plaatsgevonden.

Met vriendelijke groet,

Duurzaam Riel Goirle