FAQ 2018-01-19T17:04:53+00:00
Wat gebeurd er als in de toekomst de energiebelasting gaat wijzigen van € 0,1218 naar een lager of hoger bedrag? 2018-01-19T14:06:56+00:00

De regeling geeft aan dat de volledige energiebelasting wordt verrekend, als de hoogte van de belasting wijzigt dan wijzigt de verrekening in dezelfde verhouding.

Wat is de verwachte levensduur van zonnepanelen? 2018-01-19T14:07:11+00:00

De verwachte levensduur van zonnepanelen bedraagt meer dan 25 jaar. Leveranciers van zonnepanelen geven veelal een vermogensgarantie af. Dat wil zeggen dat de leverancier garandeert dat een paneel in x jaar nog steeds bepaalde opbrengst behaalt. De meeste fabrikanten garanderen in jaar 25 nog een steeds een opbrengst van tenminste 80% (performance).

Wat gebeurt er nadat de looptijd van het project is verstreken? 2018-01-19T14:07:23+00:00

Na 15 jaar komen de zonnepanelen zonder kosten in eigendom van de dakeigenaar. Dit is als het ware een vergoeding voor de opstal. De certificaathouders hebben hun rendement en de terugbetaling dan reeds ontvangen.

Komen huurders in aanmerking voor de regeling? 2018-01-19T14:07:29+00:00

Ja, huurders komen in aanmerking mits de huurder exclusief energiekosten huurt. De huurder moet dus een zelfstandig afnemer zijn van elektriciteit. Het energiebedrijf levert in die situatie namelijk energie aan de huurder en kan het verlaagde tarief toepassen.

Als de zon niet schijnt heb ik dan wel elektriciteit in huis? 2018-01-19T14:07:42+00:00

Ja, u krijgt altijd elektriciteit geleverd, ook als de zon niet schijnt.

Als ik nog een doorlopend energie-contract heb, wat kost dan het opzeggen? 2018-01-19T14:07:49+00:00

Heeft u een energiecontract met een bepaalde looptijd (bijvoorbeeld een jaarcontract), dan mag uw energieleverancier u een boete in rekening brengen indien u uw contract voortijdig wilt beëindigen. De Autoroteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximale hoogte van de boete vastgesteld.
Energieleveranciers moeten zich aan deze maximale boete houden. Voor energiecontracten met een vaste looptijd gelden de volgende bedragen:

Resterende looptijd

1,5 jaar

1,5 tot 2 jaar

2 tot 2,5 jaar

meer dan 2,5 jaar

Maximale opzegvergoeding

€ 50,-  stroom – € 50,- gas

€ 75,-  stroom – € 75,-  gas

€ 100,- stroom- € 100,- gas

€ 125,- stroom- € 125,- gas

Heeft u een energiecontract met een vaste looptijd en heeft uw energieleverancier gemeld dat uw contract steeds stilzwijgend wordt verlengd, dan mag de leverancier maximaal € 50,- opzegvergoeding per product (stroom en gas) in rekening brengen. Heeft uw energieleverancier dit niet gemeld, dan mag de opzegvergoeding maximaal € 25,- per product bedragen.

Moet ik overstappen naar energieleverancier Greenchoice? 2018-01-19T14:07:54+00:00

Dit hoeft niet, mits u energieleverancier bereidt is om de energiebelasting met u te verrekenen. Naar ons bekend is doen alleen Qurrent, Pure Energie en Eneco dit. Greenchoice is in 2015 als beste getest door de Consumentenbond.
Greenchoice heeft zeer concurende tarieven voor groene stroom en ze werken goed samen met onze coöperatie. Zo besparen we bijvoorbeeld op administratie en hoeft u er niets aan te doen.
U kunt uw huidige jaarverbruik invullen op www.greenchoice.nl en zo direct vergelijken met uw huidige energie leverancier.

Hoe werkt het onderhoud aan de opwekinstallatie? 2018-01-19T14:08:00+00:00

Dit wordt door de coöperatie geregeld en betaald. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd, wat na 15 jaar overblijft gaat naar de leden.

Wat is het minimale bedrag om deel te nemen en hoe zit het met de BTW? 2018-01-19T14:08:07+00:00

Minimale deelname is 4 paneelcertificaten á € 265,00 = € 1.060,00.
Het bedrag is een kapitaalstorting aan de coöperatie en daarom vrij van BTW. Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijven.

Hoe werkt het met de waarde van de certificaten en de belastingdienst? 2018-01-19T14:08:12+00:00

Certificaten hebben waarde en tellen mee voor eigen vermogen in box 3. Wel is het zo dat deze certificaten in waarde afnemen over een periode van 15 jaar. Daarom wordt de waarde van de certificaten jaarlijks vastgesteld door de cooperatie en bekend gemaakt aan de leden.

Kan ik mijn lidmaatschap gedurende de looptijd van het project beëindigen? 2018-01-19T14:08:17+00:00

Opzeggen kan onder bepaalde voorwaarden. Voor de exacte werking verwijzen we naar de ledenovereenkomst die wordt toegezonden wanneer je de Zoncertificaten via de website reserveert. Hierin wordt aangegeven hoe Zoncertificaten kunnen worden aangeboden aan de coöperatie tegen een vooraf vastgestelde terugneemprijs. Het bestuur van de coöperatie bepaalt jaarlijks de in het volgende kalenderjaar geldende terugneemprijs van de Zoncertificaten.

Op mijn huidige energie jaarafrekening staat ook al ‘vermindering energiebelasting’, wat betekent dat? 2018-01-19T14:08:21+00:00

Een deel van uw energieverbruik is onbelast. Deze belastingvermindering wordt vermindering energiebelasting of heffingskorting genoemd. Deze heffingskorting wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.  Deze staat los van de regeling verlaagd tarief energiebelasting bij collectieve opwek via onze coöperatie.
Voor elk kWh aan certificaten krijgt het lid € 0,107 excl btw is € 0,1218 incl. btw.  Van Greenchoice ontvangt u dan een opgave en creditering op de eindafrekening van het aantal kWh in project X €0,1218.
Voor de duidelijkheid, het bedrag dat u zo terugontvangt is hoger dan de energiebelasting die u op dit moment betaald.

Is een coöperatie die de Postcoderoosregeling toepast, belastingplichtig voor de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting? 2018-01-19T13:56:01+00:00

Ja. Coöperaties die lokaal en duurzame energie opwekken en leveren aan een energiebedrijf zijn belastingplichtig voor de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. Dat betekent dat de coöperatie de omzetbelasting over de kosten (zowel de eenmalige als de periodieke kosten) in vooraftrek kan brengen. Over de inkomsten zoals de opgewekte en geleverde stroom aan het energiebedrijf is omzetbelasting verschuldigd. Voor de vennootschapsbelasting zal jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting moeten worden opgesteld en ingediend. Over het eventuele positieve resultaat is 20% of 25% (afhankelijk van de hoogte van het resultaat) vennoot belasting verschuldigd.

Hoe weet ik zeker dat het zonne-project er daadwerkelijk komt als ik me inschrijf? 2018-01-19T14:08:33+00:00

Dat weet u nooit zeker. Wanneer er binnen een bepaalde periode onvoldoende deelnemers zijn, kunnen we besluiten het project niet verder te ontwikkelen. U ontvangt uiteraard uw inleg voor 100% terug.

Wordt de opbrengst van de panelen gegarandeerd over de looptijd van het project? 2018-01-19T14:08:37+00:00

Wij geven geen garantie op de opbrengst, niet in geld en niet in productie van kilowatturen elektriciteit. We verstrekken wel voorzichtige schattingen hiervan die gebaseerd zijn op ervaringsgegevens en gegevens die we krijgen van de verschillende fabrikanten. Uiteraard maken we wel gebruik van de garanties zoals die verstrekt worden door de installateurs, leveranciers en fabrikanten voor wat betreft de componenten en de installatie ervan.

Kan het rendement ook groter worden dan 5,5%? 2018-01-19T14:08:45+00:00

De berekening van 5,5% is gebaseerd op een voorzichtige inschatting van de huidige gegevens over zonuren, de energieprijs, de verzekeringstarieven en hoogte energiebelasting.

Dan verandert er niets, de notariële opstalovereenkomst blijft gewoon doorlopen. 2018-01-19T14:08:51+00:00

Als u binnen de postcoderoos verhuist, neemt u de certificaten mee. Als u naar elders verhuist, verkoopt u de certificaten aan de nieuwe bewoner voor een restprijs die jaarlijks door de coöperatie wordt bepaald. Ook heeft de coöperatie meestal een wachtlijst met mensen die willen participeren.

Wat gebeurt er als de dakeigenaar het onroerend goed verkoopt? 2018-01-19T14:08:57+00:00

Dan verandert er niets, de notariële opstalovereenkomst blijft gewoon doorlopen.

Zijn de panelen verzekerd? 2018-01-19T14:09:01+00:00

Ja, de gehele installatie is verzekerd. De kosten hiervoor worden verrekend met de opbrengsten van de opgewekte elektriciteit.

De volgende internetpagina’s geven interessante informatie:

Site van fiscalist Simon Visbeek, alles over de postcoderoosregeling:
http://www.postcoderoosregeling.nl

4 korte fimpjes over de postcoderoosregeling
http://www.hieropgewekt.nl/kennis/verlaagd-tarief/4-x-korte-film-over-postcoderoos

Volgens de consumentenbond in 2015 is Greenchoice de beste energieleverancier

Voor de statuten van onze coöperatie klik hier.

Nu overstappen via onze coöperatie, klik op onderstaande link:
https://www.greenchoice.nl/duurzaamrielgoirle

Sites van collega energiecoöperaties:
in De Blaak Tilburg: http://www.energiedeblaak.nl
in Breda: http://bresbreda.nl
in Udenhout: http://ecudenhout.nl/

De volgende organisaties maken onze coöperatie mede mogelijk:

Biologische boerderij De Regte Heijden te Riel

Jordi Persoons en Carmi Timmermans maken de filmpjes voor onze coöperatie
http://brightlifefotografie.nl/

De gemeente Goirle (contactpersoon Henk van Boxtel) ondersteunt ook onze cooperatie.
https://www.goirle.nl/in-de-gemeente-goirle/duurzaamheid.html